Οργανωτική Δομή

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. έχει στελεχωθεί από επιμελητές, επιστημονικούς συνεργάτες, ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, οι οποίοι διασφαλίζουν την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος.

 

SHOP

"To mikro Teloglion" Shop