Νέα - Ανακοινώσεις

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VR

Τίτλος Πράξης
«Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ. έργου Τ6ΥΒΠ-00015), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».

Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Παρακαλώ βρείτε συνημμένη την προκήρυξη για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών » με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ.

Διαδικτυακά μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., πραγματοποιεί διαδικτυακά μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης που έχουν ως στόχο να φέρουν το κοινό σε επαφή με την καλλιτεχνική παραγωγή του 19ου και του 20ου αιώνα.

Τα μαθήματα, υλοποιούνται μέσω Google Meet, και απευθύνονται σε όλους, ανεξαιρέτως πρότερης γνώσης και επαφής με την τέχνη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε πρόσληψη συνεργάτη για το έργο "Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών" με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο με την ειδικότητα του γραφίστα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο με την ειδικότητα του γραφίστα. Παρακαλώ δείτε το συνημμένο έγγραφο

Αναστολή λειτουργίας εκθεσιακού χώρου του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ.

Αγαπητοί φίλοι, σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, αναστέλλεται: η λειτουργία του εκθεσιακού χώρου, των εικαστικών εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και ενήλικες και των #familytime, σ

On line έρευνα

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., συμμετέχοντας στο έργο «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, πραγματοποιεί OnLine έρευνα για την αξιολόγηση του τύπου και της ποιότητας της εμπειρίας που βιώνει ένας επισκέπτης σε ένα μουσειακό περιβάλλον μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης πολυμεσικών εφαρμογών.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο κάτοχο τίτλου Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης ή Ιστορίας της Τέχνης ή Σχολής Καλών Τεχνών ή συναφούς πεδίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο κάτοχο τίτλου Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης ή Ιστορίας της Τέχνης ή Σχολής Καλών Τεχνών ή συναφούς πεδίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου με ειδίκευση στην Επικοινωνία, την Τέχνη και τον Πολιτισμό ή συναφές αντικείμενο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο με την ειδικότητα του Ιστορικού της Τέχνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο με την ειδικότητα του Ιστορικού της Τέχνης. Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο με την ειδικότητα του γραφίστα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο με την ειδικότητα του γραφίστα. Παρακαλώ δείτε το συνημμένο έγγραφο

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ από το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας κύριος Θανάσης Βασιλόπουλος και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εικαστικού Τομέα Δήμου Καλαμάτας κύριος Παναγιώτης Λαμπρινίδης, σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης:

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
από το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ. στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Επιμέλεια έκθεσης
Τάκης Μαυρωτάς

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 11.10 έως 25.10.2020

Νέος κύκλος εργαστηρίων για ενήλικες

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον φθινοπωρινό κύκλο των εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης για ενήλικες στο Τελλόγλειο Ίδρυμα. Ο κύκλος περιλαμβάνει εργαστήριο ελεύθερου σχεδίου και μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης για τον 19ο και 20ο αιώνα.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των εργαστηρίων:

Έναρξη εγγραφών - Εικαστικά εργαστήρια παιδιών στο Τελλόγλειο Ίδρυμα

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον φθινοπωρινό κύκλο των εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

Τα εικαστικά εργαστήρια διαμορφώνονται σε τέσσερις ηλικιακές ομάδες: 4-6 ετών, 7-9 ετών, 10-13 ετών και εφήβων.

Το #familytime επιστρέφει! «Μικροί & μεγάλοι εξερευνητές: Με χρώμα & φαντασία φτιάχνουμε τοπία»

Μετά την επιτυχημένη περσινή σεζόν το οικογενειακό μουσείο-εκπαιδευτικό πρόγραμμα #familytime επιστρέφει ανανεωμένο, με νέες φανταστικές θεματικές και εκθέσεις, από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου!

…Παρατήρησε προσεχτικά, άκου και έπειτα μοιράσου τις ιδέες και τις σκέψεις σου, ενώ εξερευνείς την έκθεση «Νίκος Σαχίνης & Όμηρος Γεωργιάδης» στον δεύτερο όροφο του Τελλογλείου Ιδρύματος…

Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της με αριθμ. πρωτ.: 7140/04-08-2020 Διακήρυξης ( ΑΔΑΜ: 20PROC007134440 / ΑΔΑ: ΨΞΗΘ46552Ο-Θ8Ε) για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της με αριθμ. πρωτ.: 7140/04-08-2020 Διακήρυξης ( ΑΔΑΜ: 20PROC007134440  /  ΑΔΑ: ΨΞΗΘ46552Ο-Θ8Ε) για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού ύψους 34.137,10 € πλέον Φ.Π.Α. (24%) 8.192,90 €, ήτοι συνολικού ποσού 42.330,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.00

ΕΣΠΑ 2014-2020 Τίτλος έργου: «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών-ARTECH»

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»" με Κωδικό ΟΠΣ 2335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΘΡΛ46ΜΤΛΡ-Ξ92), θα πραγματοποιηθεί το έργο: “Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών” με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ. έργου Τ6ΥΒΠ-00015).

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη συνεργάτη στο Τελλόγλειο Ίδρυμα

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε πρόσληψη συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για  βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ.

#Summer_time….στην αυλή του Τελλογλείου Ιδρύματος

Καλοκαιρινά εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης - Ιούλιος 2020

ΕΣΠΑ 2014-2020 Τίτλος έργου: «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών-ARTECH»

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»" με Κωδικό ΟΠΣ 2335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΘΡΛ46ΜΤΛΡ-Ξ92), θα πραγματοποιηθεί το έργο: “Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών” με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ. έργου Τ6ΥΒΠ-00015).

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα ανοίγει τις ψηφιακές βάσεις του στο κοινό

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων εγκαινιάζουμε τις νέες πύλες ψηφιακής πρόσβασης στις Συλλογές του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ. Κοινό και ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν εικονικά και να χρησιμοποιήσουν τη φιλική πλατφόρμα αναζήτησης και προβολής των δεδομένων των τριών σημαντικών αποθετηρίων του Ιδρύματος. Σε αυτά διασώζεται πλούσιο σε αξία τεκμηριωμένο πολιτιστικό περιεχόμενο σε τομείς της Ιστορίας της Τέχνης, του Πολιτισμού και της Μουσικής.

Το Τελλόγλειο ξανανοίγει!

Στους τρεις μήνες που ήταν κλειστό το μουσείο κρατήσαμε την επαφή με φίλους και επισκέπτες μέσα από Facebook, Blog, Instagram, Youtube, Soundcloud, και ήρθε η μέρα που η ψηφιακή παρουσία γίνεται φυσική!

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα στον ψηφιακό κόσμο

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ στη διάρκεια του Κορωνοϊού, αναπτύσσει νέους τρόπους επικοινωνίας με το κοινό μέσω διαδικτύου, Facebook, site, YouTube, Instagram, ηλεκτρονική επαφή που εξακολουθεί να επιμένει σε θέματα πολιτισμού και τέχνης. Εικονικές περιηγήσεις εκθέσεων, η προετοιμασία τους (making of), έργα των συλλογών του σε νέες θεματικές από άλλες οπτικές, ξαναδιάβασμα υλικού εκθέσεων, εκδηλώσεων με νέες προσεγγίσεις, πρόκληση για επανεκκίνηση είναι οι νέες του δραστηριότητες που μας πλουτίζουν με νέες εμπειρίες και δυνατότητες.

29 Απριλίου. Παγκόσμια Ημέρα Χορού. Από τις Συλλογές του Τελλογλείου

Διαβάστε τη νέα δημοσίευση του Τμήματος Συλλογών Έργων Τέχνης του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, στο blog του Ιδρύματος στη σελίδα https://www.teloglion.gr/el/node/18823

Το έργο της εβδομάδας από τις Συλλογές του Τελλογλείου - Πάνος Βαλσαμάκης

Διαβάστε τη νέα δημοσίευση του Τμήματος Συλλογών Έργων Τέχνης του Τελλογλείου Ιδρύματος για τον Πάνο Βαλσαμάκη στο blog του Ιδρύματος στη σελίδα https://www.teloglion.gr/el/node/18814

Ο Novello Finotti εμπνέεται από τον κορονοϊό και δημιουργεί ένα νέο έργο

Το αφιέρωμα σε καλλιτέχνες προερχόμενους από χώρες που πλήττονται από τον COVID 19 κι έργα τους φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται στο Τελλόγλειο, συνεχίζεται με τον Ιταλό γλύπτη Novello Finotti. Ο δημιουργός των έργων «Μετά το Τσέρνομπιλ» και «Η μεγάλη κόμπρα» (αποδίδει τη μεγάλη οικολογική καταστροφή που συντελέστηκε λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο) αποδίδει με μοναδική δεξιότητα κι ευαισθησία τη φθορά της σάρκας, την παραμόρφωση, τον πόνο, την ένταση, αλλά και τον αγώνα για την επιβίωση.

Η Κούλα Μπεκιάρη μέσα από την πένα του Τώνη Σπητέρη

Διαβάστε τη νέα δημοσίευση του Τμήματος Αρχείων Ιστορίας και Τέχνης του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., με τίτλο: "Η Κούλα Μπεκιάρη μέσα από την πένα του Τώνη Σπητέρη" στο blog του Ιδρύματος στη σελίδα http://www.teloglion.gr/el/node/18810

Το έργο της Μεγάλης Εβδομάδας από τις Συλλογές του Τελλογλείου

Διαβάστε τη νέα δημοσίευση του Τμήματος Συλλογών Έργων Τέχνης του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., με θέμα το τρίπτυχο «Ευαγγελισμός-Σταύρωση-Ανάσταση» της Κούλας Μπεκιάρη, στο blog του Ιδρύματος στη σελίδα https://www.teloglion.gr/el/node/18808

Το «Γεύμα στο Τελλόγλειο» και οι συνταγές μαγειρικής του Αρχείου Τώνη Π. Σπητέρη

Διαβάστε τη νέα δημοσίευση του Τμήματος Ιστορίας και Τέχνης του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., με τίτλο: Το "Γεύμα στο Τελλόγλειο" και οι συνταγές μαγειρικής του Αρχείου Τώνη Π. Σπητέρη στο blog του Ιδρύματος στη σελίδα https://www.teloglion.gr/el/node/18806

Σελίδες