Επικοινωνία

View Larger Map

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.

Αγίου Δημητρίου 159Α
546 36 Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2310 247111
fax:  2310 991610
teloglion@teloglion.gr

Διοίκηση
τηλ.: 2310 991616
director@teloglion.gr

Γραμματεία
τηλ.: 2310 991610
admin@teloglion.gr
teloglion@teloglion.gr

Υποδοχή & Πωλητήριο
εντός του Ιδρύματος

τηλ.: 2310 247111
info@teloglion.gr

Γραφείο Τύπου
τηλ.: 2310 999024
press@teloglion.gr

Τμήμα
Έρευνας και Εκθέσεων

τηλ.: 2310 991615
collection@teloglion.gr

Τμήμα
Συλλογών Έργων Τέχνης

τηλ.: 2310 991618, 2310 991116
arts@teloglion.gr

Βιβλιοθήκη
τηλ.: 2310 991618
libr@teloglion.gr

Τμήμα
Αρχειακού Υλικού

τηλ.: 2310 991618
archives@teloglion.gr

Τμήμα
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

τηλ.: 2310 991614
education@teloglion.gr

Τμήμα Εκδηλώσεων
τηλ.: 2310 991377
events@teloglion.gr
pr@teloglion.gr

  Κατάστημα
  "Το Μικρό Τελλόγλειο"

  Καρόλου Ντηλ 32
  546 32, Θεσσαλονίκη
 
  τηλ.: 2310 224785
  mikroteloglio@teloglion.gr

Τμήμα Γραφιστικής
τηλ.: 2310 991378
graphics@teloglion.gr
creative@teloglion.gr

Τμήμα Λογιστηρίου
τηλ.: 2310 991612
account@teloglion.gr

Τεχνική υπηρεσία
τηλ.: 2310 991318, 2310 991617
tech@teloglion.gr

Υπηρεσία Φύλαξης
τηλ.: 2310 218993

Φόρμα Επικοινωνίας