Είστε εδώ

Εισιτήρια

Γενική Είσοδος

   5 ευρώ

    
Μειωμένο 50%

   2,5 ευρώ

 • Κάτοχοι κάρτας Εικαστικού Επιμελητηρίου
 • Μέλη του Συλλόγου Φίλων Τελλογλείου με την επίδειξη της κάρτας μέλους
 • Οι ξεναγοί, με την επίδειξη ταυτότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης
 • Οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτικοί με την επίδειξη της Κάρτας Ελευθέρας Εισόδου ή της κάρτας μέλους της ΟΛΜΕ
 • Οι Έλληνες πολίτες και πολίτες λοιπών Κρατών – Μελών της ΕΕ άνω των 65 ετών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας
 • Καθηγητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας
 • Καθηγητές του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας
 • Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, του Τ.Α.Π.Α., του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. και του Ο.Π.Ε.Π., με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας
 • Οι μεμονωμένοι φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισότιμων Σχολών, των εκτός της ΕΕ χωρών, με την επίδειξη της  φοιτητικής τους ταυτότητας ή της διεθνούς φοιτητικής ταυτότητας ISIC (International Student Identity Card)
 • Μεμονωμένοι μαθητές από 6 έως 17 ετών με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας
 • Υπάλληλοι των Μουσείων Θεσσαλονίκης με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας
 • Οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα) με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας
 • Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας
   
Πλήρης Ατέλεια

    Δεν πληρώνουν είσοδο:

 • Παιδιά ως 6 ετών
 • Πολύτεκνοι με την επίδειξη κάρτας πολυτέκνου
 • Άνεργοι με την επίδειξη κάρτας ανέργου
 • Κάτοχοι κάρτας πολιτισμού
 • Οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) ή του διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS)
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες και οι συνοδοί τους
 • Φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
 • Παιδιά από ορφανοτροφείο και οι συνοδοί τους
 • Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης