Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Τώνης Σπητέρης, «Κριτική των εκθέσεων», ΖΥΓΟΣ, 03/1956.

missing image Photos/Low/Arxeio/c290306katraki_dig_413.143.1_1_t.jpg