Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Έντυπο ατομικής έκθεσης, “2a manifestazione”, Centro Culturale San Fedele, Μιλάνο, 28/04-10/05/1975.

missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.49.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.49.2-3_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.49.4-5_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.49.6-7_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.49.8_1_t.jpg