Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Έντυπο ατομικής έκθεσης, «Βάσω Κατράκη. Χαρακτική», Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο «Ώρα», Αθήνα, 12-31/10/1972.

missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.46.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.46.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.46.3_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.46.4-5_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.46.6_1_t.jpg