Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Έντυπο ατομικής έκθεσης, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών Χίλτον, Αθήνα, 01/1967.

missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.45.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.45.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.45.3-4_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.45.5_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.45.6_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.45.7_2_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.45.8_1_t.jpg