Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Έντυπο έκθεσης, «Biennale», 1966 (8 σσ.).

missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.44.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.44.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.44.3_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.44.4_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.44.5_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.44.6_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270306katraki_dig_413.44.7_1_t.jpg