Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Έντυπο ατομικής έκθεσης με τιμοκατάλογο έργων, «Βάσω Κατράκη. Χαρακτική», Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία “Τέχνη”, 04-24/02/1961.

missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.43.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.43.2-3_1_t.jpg