Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Τιμοκατάλογος έργων ατομικής έκθεσης, «Χαρακτική. Βάσω Κατράκη», Αίθουσα Ζαχαρίου, Αθήνα, 05/12/1955-05/12/1956.

missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.42.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.42.2-3_1_t.jpg