Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Τώνης Σπητέρης, «Η Βάσω Κατράκη και το Διεθνές Βραβείο Λιθογραφίας» (τριπλό, το πρώτο σε έντυπη μορφή, τα άλλα δύο: δακτυλόγραφα) (2 σσ.).

missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.38.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.38.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.39.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.39.2_1_t.jpg