Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Απομαγνητοφωνημένη, χειρόγραφη συνέντευξη της καλλιτέχνιδας στον Σπητέρη (36 σσ.).

missing image Photos/Low/Arxeio/c230306katraki_dig_413.35.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.10_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.11_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.12_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.13_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.14_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.15_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.16_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.17_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.18_2_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.19_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c230306katraki_dig_413.35.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.20_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.21_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.22_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.23_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.24_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.25_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.26_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.27_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.28_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.29_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c230306katraki_dig_413.35.3_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.30_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.31_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.32_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.33_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.34_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.35_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c240306katraki_dig_413.35.36_2_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c230306katraki_dig_413.35.4_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c230306katraki_dig_413.35.5_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c230306katraki_dig_413.35.6_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c230306katraki_dig_413.35.7_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c230306katraki_dig_413.35.8_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c230306katraki_dig_413.35.9_1_t.jpg