Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Επιστολή, δακτυλόγραφη, της Britta Stövling προς τον Σπητέρη, Jakobsberg, 22/02/1970.

missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.23.1_1_t.jpg