Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη προς την Britta Stövling, Παρίσι, 30/01/1970.

missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.22.1_1_t.jpg