Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη προς την καλλιτέχνιδα, Παρίσι, 29/01/1970.

missing image Photos/Low/Arxeio/c030206katraki_dig_413.21.1_1_t.jpg