Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Επιστολή, δακτυλόγραφη, της Britta Stövling προς τον Σπητέρη, Στοκχόλμη, 12/01/1970.

missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.19.1_1_t.jpg