Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Περικλή Κοροβέση προς την Britta Stövling, 09/01/1970 (με χειρόγραφη διεύθυνση στο οπισθόφυλλο) (2 σσ.).

missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.18.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.18.2_2_t.jpg