Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Επιστολή, δακτυλόγραφη, του Σπητέρη προς την καλλιτέχνιδα, Παρίσι, 19/12/1966 (με χειρόγραφες σημειώσεις στο οπισθόφυλλο) (2 σσ.).

missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.17.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.17.2_1_t.jpg