Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Προσχέδιο, δακτυλόγραφο, από το βιβλίο του Σπητέρη για την καλλιτέχνιδα (37 σσ.).

missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.10_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.11_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.12_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.13_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.14_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.15_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.16_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.17_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.18_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.19_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.20_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.21_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.22_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.23_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.24_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.25_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.26_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.27_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.28_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.29_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.3_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.30_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.31_2_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.32_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.33_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.34_2_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.35_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.36_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220306katraki_dig_413.11.37_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.4_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.5_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.6_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.7_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.8_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.11.9_1_t.jpg