Φάκελοι

Κατράκη Βάσω :: Σημειώσεις, δακτυλόγραφες, του Σπητέρη για το βιβλίο που ετοίμαζε για την καλλιτέχνιδα (43 σσ.).

missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.10_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.11_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.12_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.13_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.14_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.15_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.16_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.17_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.18_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.19_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.20_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.21_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.22_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.23_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.24_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.25_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.26_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.27_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.28_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.29_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.3_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.30_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.31_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.32_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.33_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.34_2_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.35_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.36_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.37_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.38_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.39_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.4_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.40_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.41_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.42_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.43_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.44_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.45_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c210306katraki_dig_413.10.46_2_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.5_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.6_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.7_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.8_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c200306katraki_dig_413.10.9_2_t.jpg