Φάκελοι

Τσίγκος Θάνος (Tsingos Thanos) :: Έντυπο ατομικής έκθεσης, “TSINGOS Peintures récentes”, Studio Paul Facchetti, Παρίσι, 13/03-04/04/1953 (διπλό).

missing image Photos/Low/Arxeio/c270206tsigkos_dig_1020.2.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270206tsigkos_dig_1020.2.2-3_2_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c270206tsigkos_dig_1020.2.4_1_t.jpg