Φάκελοι

Ηλιάδης Κώστας :: Β. Σπηλιάδη, «Φως και χρώμα στο Αιγαίο με την τεχνική του Κολλάζ. Αναδρομική έκθεση του Κ. Ηλιάδη», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 31/01/1979.

missing image Photos/Low/Arxeio/c230206iliadis_dig_299.31.1_1_t.jpg