Φάκελοι

Ηλιάδης Κώστας :: Α. Προκοπίου, Ιστορία της Τέχνης 1750-1950, τ. Β΄ (Αθήνα, 1968-69), σσ. 423-424, 446-448 (4 σσ.).

missing image Photos/Low/Arxeio/c220206iliadis_dig_299.27.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c220206iliadis_dig_299.27.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c230206iliadis_dig_299.27.3_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c230206iliadis_dig_299.27.4_1_t.jpg