Φάκελοι

Σκλάβος Γεράσιμος (Sklavos Yerassimos) :: Βεατρίκη Σπηλιάδη, «Μεγάλη έκθεση με γλυπτά του Γερ. Σκλάβου στο Παρίσι», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 07/07/1979.

missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.111.1_1_t.jpg