Φάκελοι

Σκλάβος Γεράσιμος (Sklavos Yerassimos) :: Τώνης Σπητέρης, «Ο γεννημένος γλύπτης Γ. Σκλάβος (Αναζήτηση σε βάθος). Μια σύντομη σκιαγραφία του», ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Παρίσι, 12/03/1967.

missing image Photos/Low/Arxeio/c300306sklavos_dig_924.93.1_1_t.jpg