Φάκελοι

Σκλάβος Γεράσιμος (Sklavos Yerassimos) :: Κείμενο, δακτυλόγραφο, για τον καλλιτέχνη, Τώνης Σπητέρης, «Ο γεννημένος γλύπτης Γ. Σκλάβος (Αναζήτηση σε βάθος). Μια σύντομη σκιαγραφία του», ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Παρίσι, 12/03/1967 (3 σσ.) (διπλό) (βλ. α/α 93).

missing image Photos/Low/Arxeio/c300306sklavos_dig_924.91.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c300306sklavos_dig_924.91.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c300306sklavos_dig_924.91.3_1_t.jpg