Φάκελοι

Σκλάβος Γεράσιμος (Sklavos Yerassimos) :: Έντυπο ατομικής έκθεσης, «Εργαστήριο Σκλάβος», Αίθουσα Τέχνης Χίλτον, Αθήνα, 05/1966 (διπλό).

missing image Photos/Low/Arxeio/c290306sklavos_dig_924.13.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290306sklavos_dig_924.13.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290306sklavos_dig_924.13.3_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290306sklavos_dig_924.13.4_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290306sklavos_dig_924.13.5_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290306sklavos_dig_924.13.6_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c300306sklavos_dig_924.13.7_2_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c300306sklavos_dig_924.13.8_1_t.jpg