Φάκελοι

Σκλάβος Γεράσιμος (Sklavos Yerassimos) :: Πρόσκληση ατομικής έκθεσης, Galerie Cahiers d’ Art, Παρίσι, 24/02-25/03/1961.

missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.12.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.12.2_1_t.jpg