Φάκελοι

Σκλάβος Γεράσιμος (Sklavos Yerassimos) :: Επιστολή, δακτυλόγραφη, της Administration des Monnaies et Medailles προς τον Νικόλαο Σκλάβο, Παρίσι, 20/06/1975.

missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.11.1_1_t.jpg