Φάκελοι

Σκλάβος Γεράσιμος (Sklavos Yerassimos) :: Κατάλογος έργων και εκθέσεων του καλλιτέχνη σε συλλογές μουσείων και κέντρα τέχνης (με χειρόγραφες σημειώσεις) (8 σσ.) (τριπλό).

missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.3.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.3.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.3.3_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.3.4_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.3.5_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.3.6_2_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.3.7_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.3.8_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.4.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.4.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.4.3_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.4.4_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.4.5_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.4.6_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.4.7_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.4.8_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.5.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.5.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.5.3_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.5.4_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.5.5_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.5.6_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.5.7_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c160306sklavos_dig_924.5.8_1_t.jpg