Πρόσβαση στο αρχείο Τώνη Π. Σπητέρη

Το Αρχείο Τώνη Π. Σπητέρη συγκεντρώνει πάνω από 84.000 τεκμήρια που αφορούν την τέχνη, την ιστορία και τον πολιτισμό. Τμήμα αυτού του υλικού ψηφιοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο για μελέτη από τους ερευνητές (βλ. Αναζήτηση Τεκμηρίων).

Για την πρόσβαση σε μη δημοσιοποιημένα στο διαδίκτυο τεκμήρια του Αρχείου Τώνη Π. Σπητέρη και την παραγγελία ψηφιακών αρχείων εικόνας ή / και άδειας δημοσίευσης (για δημοσιοποιημένα και μη τεκμήρια) είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τους υπεύθυνους των Αρχείων Ιστορίας και Τέχνης στο email archives@teloglion.gr.

Στους παρακάτω σύνδεσμους θα βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Αρχείου Τώνη Π. Σπητέρη με πληροφορίες για τη διαδικασία πρόσβασης, παραγγελίας ψηφιακών αρχείων εικόνας και άδειας δημοσίευσης, καθώς και τυποποιημένη αίτηση πρόσβασης προς το Δ.Σ. του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ.

SHOP

"To mikro Teloglion" Shop