Εργαστήρια για Παιδιά

#Summer_time….στην αυλή του Τελλογλείου Ιδρύματος

Ηλικίες: 
4 ως 7 και 8 ως 12 ετών
Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 π.μ. - 12 μ.
Διάρκεια Εργαστηρίου: 
1 Ιουλ 2020 - 30 Ιουλ 2020

Καλοκαιρινά εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης - Ιούλιος 2020