Εργαστήρια για Ενήλικες

Μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης για ενήλικες

Διάρκεια Εργαστηρίου: 
7 Νοε 2018 - 6 Φεβ 2019

Τίτλος: Era Moderna: Η πορεία της τέχνης από τον 19ο (α’ κύκλος) στον 20ο αιώνα (β’ κύκλος).

Εργαστήρια ελεύθερου σχεδίου

Διάρκεια Εργαστηρίου: 
11 Νοε 2018 - 3 Φεβ 2019

Τα μαθήματα απευθύνονται σε ενήλικες που θέλουν να εξερευνήσουν τις ικανότητες τους στο ελεύθερο σχέδιο. Στο εργαστήριο αυτό θα μεταφερθούν με απλό τρόπο οι βασικές γνώσεις ελεύθερου σχεδίου, με στόχο την εξοικείωση με τα υλικά, τις σκιές και τους βασικούς τρόπους μετρήσεων, ο σκοπός είναι να απελευθερωθεί το ‘μάτι’ και το ‘χέρι’ ώστε να παραμείνει μόνο η αγάπη για τη δημιουργία και την ζωγραφική. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς γνώστης για να δημιουργήσει!