Εργαστήρια για Ενήλικες

Μαθήματα ιστορίας Τέχνης που διατρέχουν τον 19ο και τον 20ο αιώνα

Διάρκεια Εργαστηρίου: 
16 Οκτ 2019 - 22 Ιαν 2020

Με έμφαση στον 19ο αιώνα. Τα δίωρα αυτά μαθήματα με τη μορφή διαλέξεων με ανοιχτή συζήτηση, απευθύνονται σε όσους θέλουν να γνωρίσουν λίγο καλύτερα την τέχνη και την παραγωγή της κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα. Ο κύκλος αποτελείται από δώδεκα μαθήματα κατά τη διάρκεια των οποίων θα παραχωρείται το εποπτικό υλικό στους συμμετέχοντες.

Εργαστήριο ελεύθερου σχεδίου Ι

Διάρκεια Εργαστηρίου: 
20 Οκτ 2019 - 2 Φεβ 2020

Εργαστήριο ελεύθερου σχεδίου Ι στο οποίο παρουσιάζονται βασικές γνώσεις ελεύθερου σχεδίου, με στόχο την εξοικείωση με τα υλικά, τις σκιές, τους βασικούς τρόπους μετρήσεων, τους όγκους και την εικαστική έκφραση.

Μέρες & Ώρες υλοποίησης: Κυριακή 16:00 – 18.00  | κόστος: 100€
Έναρξη 20 Οκτωβρίου

Εργαστήριο ελεύθερου σχεδίου ΙΙ για προχωρημένους

Διάρκεια Εργαστηρίου: 
20 Οκτ 2019 - 2 Φεβ 2020

Απευθύνεται σε όσους είχαν παρακολουθήσει το εργαστήριο ελεύθερου σχεδίου τις προηγούμενες περιόδου ή έχουν σχετική εμπειρία ως ερασιτέχνες και επιθυμούν να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους μπαίνοντας στον κόσμο του χρώματος εξερευνώντας νέες τεχνικές. 

Μέρες & Ώρες υλοποίησης: Κυριακή 16:00 – 18.00  | κόστος: 100€
Έναρξη 20 Οκτωβρίου