Είστε εδώ

Έργα Τέχνης

Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE XXII - LES DIOSCURES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΧΙΙ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE XXI - LES PESCHEURS (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΧI - ΑΛΙΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΠΙΣ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE XVIII - EPITHALAME D’ HELLENE (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧVΙΙI - ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΙΘΑΛΑΜΙΟΣ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE XVI - LES CHARITES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧVI - ΧΑΡΙΤΕΣ Η ΙΕΡΩΝ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE XV - LES SYRACUSAINNES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧV -ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΑΙ Η ΑΔΩΝΙΑΖΟΥΣΑΙ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE XIX - LE VOLEUR DE MIEL (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΙΧ - ΚΗΡΙΟΚΛΕΠΤΗΣ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE XIII - HYLAS (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΙΙI - ΥΛΑΣ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE XII - LE BIEN AIME (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΙΙ - ΑΙΤΗΣ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE XI - LE CYCLOPE (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΙ - ΚΥΚΛΩΨ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE X - LES MOISSONEURS (ΕΙΔΥΛΛΙΟ X - ΘΕΡΙΣΤΑΙ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE VIII - LES CHANTEURS BOUCOLIQUES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ VIII - ΒΟΥΚΟΛΙΑΣΤΑΙ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE VII - LES THALYSIES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ VIΙ - ΘΑΛΥΣΙΑ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE VI - BOUCOLIASTES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ VΙ - ΒΟΥΚΟΛΙΑΣΤΑΙ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE V - CHEVRIER ET BERGER (ΕΙΔΥΛΛΙΟ V - ΑΙΠΟΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΙΜΕΝΙΚΟΝ
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE IV - LES PATRES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ IV - ΝΟΜΕΙΣ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE III - L AUBADE (ΕΙΔΥΛΛΙΟ III - ΚΩΜΟΣ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE II - LES MAGICIENNES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΙΙ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΡΙΑΙ)
Καλλιτέχνης:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τίτλος: IDYLLE I - THYRSIS (ΕΙΔΥΛΛΙΟ Ι - ΘΥΡΣΙΣ Η ΩΔΗ)
Καλλιτέχνης:
ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
Τίτλος: GIARDINO
Καλλιτέχνης:
ΡΕΓΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ
Τίτλος: D’ APRES SIGNORELLI
Καλλιτέχνης:
ΛΟΥΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τίτλος: DRY LIVES
Καλλιτέχνης:
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τίτλος: DONA JERONIMA DE LAS CUEVAS BY GRECO
Καλλιτέχνης:
ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τίτλος: D ORGAZ
Καλλιτέχνης:
ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τίτλος: BLACK TIE
Καλλιτέχνης:
ΤΣΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Τίτλος: AVANT LA NUIT
Καλλιτέχνης:
ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τίτλος: AUTOPORTRAIT - HOMMAGE A MARCEL DUCHAMP (JOURNAL DE MA REEDUCTION)
Καλλιτέχνης:
ΡΕΓΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ
Τίτλος: AU REFECTOIRE-MONT ATHOS
Καλλιτέχνης:
ΜΠΑΡΚΟΦ ΑΛΕΞΗΣ (BARKOFF ALEX)
Τίτλος: ATHENES
Καλλιτέχνης:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ
Τίτλος: 66/93
Καλλιτέχνης:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ
Τίτλος: 66/195

Σελίδες