Λουκάς Βενετούλιας, ένας ρομαντικός - ρεαλιστής

Διάρκεια Έκθεσης: 
29 Ιαν 2019 - 28 Φεβ 2019

Η εικοσαετής πορεία του Λουκά Βενετούλια στα εικαστικά δρώµενα της Ελλάδας διακόπηκε πρόωρα µε τον αιφνίδιο θάνατό του το καλοκαίρι του 1984. Ωστόσο, το πλούσιο έργο του αποτελεί ηχηρό µάρτυρα του ταλέντου, της προσωπικότητας, των σκέψεων και των οραµάτων του. Για αυτό µίλησαν οι φίλοι, οι οµότεχνοί του, αλλά και τεχνοκριτικοί που δεν έµειναν ασυγκίνητοι από τη σχεδιαστική του δεινότητα, την ευαισθησία, αλλά και τα µηνύµατα που εκπέµπει µέσω των πινάκων του. Η προετοιµασία της έκθεσης και του καταλόγου έγιναν αφορµή να συγκεντρωθεί σηµαντικός αριθµός άγνωστων έργων του καλλιτέχνη προερχόµενων κυρίως από ιδιωτικές συλλογές, που καταδεικνύουν νέες, λιγότερο ίσως γνωστές πλευρές της καλλιτεχνικής του πορείας.