Εγκαίνια έκθεσης: «Ζωομορφές, απεικονίσεις ζωικής ποικιλότητας»