Αίτηση Συμμετοχής ανέργων στην υλοποίηση της Πράξης «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη