Η Θεσσαλονίκη των Τέλλογλου. Ζωγραφική - Χαρακτική - Γλυπτική