Ξενάγηση στην έκθεση "Ευρώπη και Ελληνικοί Μύθοι: 16ος-19ος αιώνας"