Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει κανονικά την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει κανονικά την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015.

Τελευταίες Ανακοινώσεις